• Kazimierz Pabiasz

Blues Jak Cobra

© 2016 Kazimierz Pabiasz. Fot. Halina Siwczyk